Zmiłuj się Stwórco

Zmiłuj się Stwórco - tekst:

1. Zmiłuj się Stwórco, nad swoim ludem,
kiedy Cię błaga w tym czasie postu;
usłysz modlitwę zroszoną łzami,
którą wznosimy przez dni czterdzieści.
2. Patrzysz w głębinę naszego serca,
znasz ludzką słabość i bezwład woli,
przeto nam okaż swe miłosierdzie,
kiedy do Ciebie wracamy, Boże.
3. Chociaż tak bardzo jesteśmy winni,
przebacz, bo Tobie ufamy, Panie;
wsław Twoje imię i ulecz nędznych,
których chorobą są własne grzechy.
4. Udziel nam siły, niech czas pokuty
ciało oczyści i myśl oświeci;
złudne pokusy niech nas nie wiążą
z tym, co nam grozi wieczystą zgubą.
5. Boże jedyny w Najświętszej Trójcy,
spraw, aby skrucha i umartwienie
były owocne dla Twoich wiernych,
którzy Cię wielbią wieczornym hymnem. Amen.

Cytaty pasujące do Zmiłuj się Stwórco:

Śmierć nie jest okresem zamknięcia istnienia, lecz tylko intermezzo, przejściem od jednej do drugiej formy istoty nieskończonej.
W. Humbold

Głupcy mówią o przeszłości; mądrzy mówią o teraźniejszości, a szaleńcy mówią o przyszłości.
Napoleon

Istnieją cztery czyny dobrze uporządkowane: kochać Boga, szukać Go ze świętą łapczywością, cieszyć się, kiedy się Go znajdzie, ponieważ się znalazło swoje dobro, a wreszcie chwalić Go.
Św. Albert

Podobne do Zmiłuj się Stwórco: