O jasna gwiazdo

O jasna gwiazdo - tekst:

1. O jasna gwiazdo na śląskim niebie,
święta Jadwigo z Trzebnicy.
Twe dzieci prośby swe ślą do ciebie,
świeć nam wśród burz nawałnicy.
2. Tyś wspomagała swój lud w niedoli,
więc udziel czego nam trzeba.
Błogosławieństwa uproś na roli,
by nie zabrakło nam chleba.
3. Osłoń nasz Kościół, broń świętej wiary,
jak to czyniłaś na ziemi.
Na naród polski swe rozlej dary,
łaskami wspieraj go swymi.

Cytaty pasujące do O jasna gwiazdo:

Chcę zobaczyć śmiech. Chrześcijanin nie ma żadnego powodu, żeby się smucić, i ma wiele powodów, żeby być wesołym.
Św. Ignacy Loyola

Stawiajcie się zawsze na miejscu waszego bliźniego, a waszego bliźniego stawiajcie na waszym; w ten sposób dobrze osądzicie. Kupując wyobrażajcie sobie, że jesteście sprzedawcą, a sprzedając, że jesteście kupującym, w ten sposób będziecie sprzedawać i kupować uczciwie.
Sw. Franciszek Salezy

Nasze życie jest w rękach Pana, który jest dobrym Ojcem: On wie, jak długo mamy je zachować.
Ks. Bosko

Podobne do O jasna gwiazdo: