Cześć oddawajmy świętej

Cześć oddawajmy świętej - tekst:

1. Cześć oddawajmy świętej Katarzynie,
której po całym świecie imię słynie.
Czyni ją sławną okrutne męczeństwo,
sławy dodaje Bogu posłuszeństwo.
2. Kogóż nie zdziwi, jak Boga wielbiła,
gdy cały żywot Jemu poświęciła.
A Bóg w nagrodę za odważne czyny
wsławił po świecie imię Katarzyny.
3. O, Katarzyno, sprawże, niech kochamy
tę wielką cnotę i niech rozważamy,
czy nam nie dosyć Jezusa miłować?
Gdy Jego mamy, cóż może brakować?

Cytaty pasujące do Cześć oddawajmy świętej:

Wychowując wasze dzieci do głęboko chrześcijańskiego życia, dacie tak im jak i sobie samym najlepszą gwarancję szczęśliwej egzystencji na tym świecie, i blogostawionego zgromadzenia na tamtym.
Pius XII

Chcę widzieć uśmiech. Chrześcijanin nie ma żadnego powodu, aby być smutnym, a ma wiele, aby być wesołym.
Św. Ignacy

Tysiąckroć błogosławieni zakonnicy, którzy, dalecy od trosk tego świata, żyją samym Bogiem.
Jan XXIII

Podobne do Cześć oddawajmy świętej: