Psalm 141 Przeciwko atrakcyjności zła

Psalm 141 Przeciwko atrakcyjności zła - tekst:

Do Ciebie wołam, Panie, prędko mi dopomóż;
usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie.
Niech moja modlitwa będzie stale
przed Tobą jak kadzidło;
wzniesienie rąk moich – jak ofiara wieczorna!
Postaw, Panie, straż moim ustom
i wartę przy bramie warg moich!
Mojego serca nie skłaniaj do złego słowa,
do popełniania czynów niegodziwych,
bym nigdy z ludźmi, co czynią nieprawość,
nie jadł ich potraw wybornych.
Niech sprawiedliwy mię bije: to czyn miłości;
olejek występnego niech nigdy nie ozdabia mojej głowy!
Nieustannie przeciwstawiam swą modlitwę ich złości.
Popadli w moc Skały ich sędziowie
i usłyszeli, jak łagodne były moje słowa.
Jak kamień młyński rozbija się o ziemię,
tak rozrzucono ich kości nad czeluścią Szeolu.
Do Ciebie bowiem, Panie mój, Panie,
zwracam moje oczy;
do Ciebie się uciekam: Ty nie gub mej duszy.
Strzeż mnie od sidła, które zastawili na mnie,
i od pułapek złoczyńców.
Niechaj występni wpadną w swoje sieci,
podczas gdy ja ujdę cało.

Cytaty pasujące do Psalm 141 Przeciwko atrakcyjności zła:

Zazwyczaj ci, którzy zbyt wiele przebaczają samym sobie, są surowsi dla innych.
Św. Franciszek Salezy

Nie możemy pozostać obojętni wobec dobroczynnego wpływu, który jest zdolna wywierać telewizja pod względem społecznym w odniesieniu do kultury, powszechnej edukacji, szkolnictwa i samego życia narodów, którym pomaga w lepszym poznawaniu się i zrozumieniu oraz przybliżaniu się do serdecznego zjednoczenia, i większej wzajemnej współpracy.
Pius XII

Zbieraj okruszyny szczęścia, a one dadzą ci chleb zadowolenia
Monta Crane

Podobne do Psalm 141 Przeciwko atrakcyjności zła: