Psalm 99 Bóg Królem sprawiedliwym i świętym

Psalm 99 Bóg Królem sprawiedliwym i świętym - tekst:

Pan króluje: drżą narody;
zasiada na cherubach: a ziemia się trzęsie.
Wielki jest Pan na Syjonie
i wyniesiony ponad wszystkie ludy.
Niech wielbią imię Twoje
wielkie i straszliwe:
ono jest święte.
Królem jest Potężny, co kocha sprawiedliwość.
Ty ustanowiłeś to, co jest słuszne,
prawo o sprawiedliwość w Jakubie
Ty ustanowiłeś.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego:
On jest święty.

Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron,
i Samuel wśród tych, co wzywali Jego imienia:
wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał.
Przemawiał do nich w słupie obłoku:
słyszeli Jego zlecenia i przykazania, które im nadał;
Panie, Boże nasz, Ty ich wysłuchiwałeś,
byłeś dla nich Bogiem przebaczającym,
ale brałeś odwet za ich występki.
Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
oddajcie pokłon przed świętą Jego górą:
bo Pan, Bóg nasz, jest święty.

Cytaty pasujące do Psalm 99 Bóg Królem sprawiedliwym i świętym:

Pan jest cierpliwy i ma wielkie miłosierdzie. W swojej ekonomii potrafi wykorzystać nawet nasze błędy, jeżeli złożymy je na Jego ołtarzu.
E. Stein

Szczęście posiadania jakiegoś talentu nie wystarcza; trzeba jeszcze mieć talent do szczęścia.
E. Berlioz

Papież jest człowiekiem pokoju: jego misja polega na tym, aby wszyscy poczuli dążenie do prawdziwego pokoju. Papież kieruje jedynie pokojowymi rozmowami.
Jan XXIII

Podobne do Psalm 99 Bóg Królem sprawiedliwym i świętym: