Psalm 98 Sędzia ziemi

Psalm 98 Sędzia ziemi - tekst:

Śpiewajcie Panu pieśń nową
albowiem cuda uczynił.
Zwycięstwo zgotowała Mu Jego prawica
i święte ramię Jego.
Pan okazał swoje zbawienie:
na oczach narodów
objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
wobec domu Izraela.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się i weselcie, i grajcie!
Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
przy trąbach i dźwięku rogu:
radujcie się wobec Pana, Króla!
Niech szumi morze i to, co je napełnia,
świat i jego mieszkańcy!
Niech rzeki klaszczą w dłonie,
niech góry razem wołają radośnie
przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie
i według słuszności – ludy.

Cytaty pasujące do Psalm 98 Sędzia ziemi:

Lepiej słuchać wyrzutów mądrego niż śpiewu głupców, który jest jak trzaskanie cierni podczas śmiechu głupców.
Księga Kohełeta

Znaleźć własną radość w radości bliźniego, oto tajemnica szczęścia.
G. Bernanos

Ci, którzy nie mają wiary, mają duszę bardziej ociemniałą od tych, którzy nie mają oczu. Jesteśmy na tym świecie, niezym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza tę mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne słońce.
Św. Proboszcz z Ars

Podobne do Psalm 98 Sędzia ziemi: