Psalm 12 Wśród zakłamanego świata

Psalm 12 Wśród zakłamanego świata - tekst:

Ratuj, Jahwe, bo nie ma pobożnych,
zabrakło wiernych wśród ludzi.
Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego,
mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym.
Niech Jahwe wygubi wszystkie wargi podstępne
i język pochopny do wyniosłej mowy.
Tych, którzy mówią: «Naszą siłą język,
usta nasze nam służą, któż jest naszym panem?»
Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich –
mówi Jahwe: «Teraz powstanę
i dam zbawienie temu, który go pożąda».
Słowa Jahwe to słowa szczere,
wypróbowane srebro bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.
Ty nas zachowasz, o Jahwe,
ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia.
Występni krążą dokoła,
gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.

Cytaty pasujące do Psalm 12 Wśród zakłamanego świata:

Jeżeli nasze szczęście w niebie będzie wspólnym śpiewem, dlaczego nie mamy zacząć już teraz?
P. Caludel

Nie jest ważne to, co zrobimy z latami naszego życia; ważne jest to, co robimy w każdej godzinie, a każdą godzinę możemy rozświetlić uśmiechem.
W. Whitman

Jedna minuta czasu jest cennym skarbem, warta jest nieskończoność, warta jest tyle, co sam Bóg.
Ks. Bosko

Podobne do Psalm 12 Wśród zakłamanego świata: