Modlitwa do św. Moniki o nawrócenie dziecka

Modlitwa do św. Moniki o nawrócenie dziecka - tekst:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z ciężkim sercem zwracam się do Ciebie, umiłowana Święta Moniko i proszę o pomoc i wstawiennictwo. Błagam, byś ze swojego miejsca w niebie wstawiała się przed tronem Najwyższego za moje dziecko, (imię dziecka), które odeszło od wiary i wszystkiego, co staraliśmy się je nauczyć. Wiem, umiłowana Moniko, że nasze dzieci nie należą do nas, ale do Boga, i że Bóg często pozwala na to błądzenie jako etap ich własnej drogi ku Niemu. Twój syn Augustyn też błądził; a w końcu odnalazł wiarę, i stał się jej prawdziwym nauczycielem. Pomóż mi, zatem, mieć cierpliwość i wierzyć, że wszystko – nawet to rozczarowujące odejście od wiary – służy ostatecznie dobrym Bożym celom. W trosce o duszę mojego dziecka, modlę się o zrozumienie tego i o ufność. Święta Moniko, proszę naucz mnie wytrwać w wiernej modlitwie, jak wytrwałaś Ty dla dobra swojego syna. Natchnij mnie, bym swoim zachowaniem nie sprawił, że moje dziecko będzie oddalać się jeszcze bardziej od Chrystusa, ale przyciągnij (imię dziecka) łagodnie ku Jego przedziwnej światłości.

Proszę, naucz mnie tego, co wiesz o bolesnej tajemnicy rozdzielenia, i tego, jak doprowadzić do zgody i zwrócenia się naszych dzieci ku niebu.

O święta Moniko, która ukochałaś Chrystusa i Jego Kościół, módl się za mnie i za moje dziecko (imię dziecka), byśmy mogli posiąść niebo, łącząc się tam z Tobą, by z wdzięcznością na wieki chwalić Boga. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa do św. Moniki o nawrócenie dziecka:

Nie myśl, że kochasz brata swego, jeżeli nie poddajesz go żadnej dyscyplinie, albo że kochasz swojego bliskiego, jeżeli nie czynisz mu wyrzutów. To nie miłość - to słabość.
Św. Augustyn

Uczucia i przyzwyczajenia, które kształtują publiczne szczęście, są nabywane w rodzinie.
Mirabeau

Marnotrawca jest podwójnym złodziejem, jeżeli ma na utrzymaniu rodzinę; kradnie sobie i jej.
Rapisardi

Podobne do Modlitwa do św. Moniki o nawrócenie dziecka: