Modlitwa do św. Krzysztofa dla kierowców

Modlitwa do św. Krzysztofa dla kierowców - tekst:

O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.
Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.
Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.
Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.
Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa do św. Krzysztofa dla kierowców:

Od młodości wprawiajcie się w cnocie, ponieważ oczekiwanie, na oddanie się Bogu w wieku dojrzałym, jest związane z wielkim niebezpieczeństwem wiecznego zatracenia.
Ks. Bosko

Być bogatym nie oznacza mieć pieniądze: oznacza je wydawać. Pieniądz ma wartość, kiedy wychodzi z kieszeni, a nie, kiedy tam wchodzi.
Sacha Guitry

We wszystkich epokach swojej historii Kościół otaczał uwagą i szczególną pamięcią oraz szczególną miłością tych, którzy cierpią w imię Chrystusa.
Jan Pawef II

Podobne do Modlitwa do św. Krzysztofa dla kierowców: