Litania do św. Franciszka

Litania do św. Franciszka - tekst:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku Seraficki, módl się za nami.
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej, módl się za nami.
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa, módl się za nami.
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej, módl się za nami.
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych, módl się za nami.
Święty Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony, módl się za nami.
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony, módl się za nami.
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą, módl się za nami.
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony, módl się za nami.
Święty Franciszku, miłośniku pokory, módl się za nami.
Święty Franciszku, wzorze pokuty, módl się za nami.
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa, módl się za nami.
Święty Franciszku, miłośniku czystości, módl się za nami.
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący, módl się za nami.
Święty Franciszku, patriarcho ubogich, módl się za nami.
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych, módl się za nami.
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów, módl się za nami.
Święty Franciszku, bojowniku Chrystusowy, módl się za nami.
Święty Franciszku, pogromco szatana, módl się za nami.
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego, módl się za nami.
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej, módl się za nami.
Święty Franciszku, tarczo wojujących za prawdę, módl się za nami.
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata, módl się za nami.
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich, módl się za nami.
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących, módl się za nami.
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy, módl się za nami.
Święty Franciszku, dzielny orędowniku u Boga, módl się za nami.
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Ojcze Franciszku.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który przez zasługi serafickiego Ojca, świętego Franciszka, Kościół swój nową rodziną ubogacasz, użycz nam łaski, abyśmy za Jego przykładem dobrami ziemskimi gardzili, a do niebieskich pragnienia nasze skierowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do św. Franciszka:

Człowiek, który nad ranem posiadł prawdę, może spokojnie umrzeć wieczorem tego samego dnia.
Konfucjusz

Cierpliwość nie jest cnotą, ale osobistą, świadomą i dynamiczną zdobyczą, ponieważ jest nieustającym postępowaniem ku zbawieniu.
N. Waneschi

Ponad wszystkimi opiniami i partiami, które wstrząsają i nękają społeczeństwo, i całą ludzkość, jest Ewangelia, która się wznosi. Albo w świecie zatriumfuje Ewangelia, albo powrócimy do rozlewu krwi.
Jan XXIII

Podobne do Litania do św. Franciszka: