Psalm 114 Hymn paschalny

Psalm 114 Hymn paschalny - tekst:

Alleluja.
Gdy Izrael wychodził z Egiptu,
dom Jakuba – od ludu obcego,
przybytkiem jego stał się Juda,
Izrael jego królestwem.

Ujrzało morze i uciekło,
Jordan bieg swój odwrócił.
Góry skakały jak barany,
pagórki – niby jagnięta.

Cóż ci jest morze, że uciekasz?
Czemu, Jordanie, bieg swój odwracasz?
Góry, czemu skaczecie jak barany,
pagórki – niby jagnięta?

Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana całej ziemi,
przed obliczem Boga Jakubowego,
który zmienia opokę w oazę,
a skałę w krynicę wody.

Cytaty pasujące do Psalm 114 Hymn paschalny:

Spośród nas naprawdę szczęśliwi są ci ludzie, którzy szukają i udaje im się odkryć sposób, aby być użytecznym dla innych.
A. Schweitzer

Pracuj, jakbyś nigdy miał nie umrzeć, módl się i działaj, jakbyś miał umrzeć natychmiast.
G. Borsara

Misjonarz nie wymaga, aby się go podziwiało, ale aby się mu pomagało.
Pius XII

Podobne do Psalm 114 Hymn paschalny: