Psalm 113 Bogu chwały i miłosierdzia

Psalm 113 Bogu chwały i miłosierdzia - tekst:

Alleluja.
Chwalcie, słudzy Pańscy,
chwalcie imię Pana:
Niech imię Pańskie będzie błogosławione
odtąd i aż na wieki!
Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone!
Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy,
Jego chwała sięga ponad niebiosa.
Któż jak nasz Pan Bóg,
co siedzibę ma w górze,
co w dół spogląda
na niebo i na ziemię?
Podnosi nędzarza z prochu,
a dźwiga z gnoju ubogiego,
by go posadzić wśród książąt,
wśród książąt swego ludu,
Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu
jako pełnej radości matce synów.
[Alleluja].

Cytaty pasujące do Psalm 113 Bogu chwały i miłosierdzia:

Egoistyczna przyjemność prowadzi do śmierci, poświęcenie do życia.
Gandhi

Kto daje jałmużnę, aby zbawić dusze, będzie wynagrodzony wielkim zdrowiem i długim życiem.
Ks. Bosko

Ludzie nie wstydzą się wypowiadanych przez siebie obelg, ale tych, które sami otrzymali.
G. Leopardi

Podobne do Psalm 113 Bogu chwały i miłosierdzia: