Bądź mi litościw

Bądź mi litościw - tekst:

1. Bądź mi litościw, Boże nieskończony,
według wielkiego miłosierdzia Twego!
Według litości Twej niepoliczonej,
chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego.
2. Obmyj mnie z złości, obmyj tej godziny,
oczyść mnie z brudu, w którym mnie grzech trzyma;
bo ja poznaję wielkość mojej winy
i grzech mój zawsze przed mymi oczyma.
3. Odwróć twarz Twoją od przestępstwa mego
i wszystkie moje odpuść nieprawości;
stwórz serce czyste, warte Boga swego,
a ducha prawdy w moje wlej wnętrzności.
4. Nie oddalaj mnie od ojcowskiej twarzy,
nie chciej mi bronić Twojego natchnienia;
wróć radość, którą niewinność nas darzy,
i racz mnie w duchu utwierdzić rządzenia.
5. Chciej mi otworzyć usta moje, Panie,
bym śpiewał chwałę Twojego imienia;
jeśli chcesz ofiar, wszak na nie mnie stanie,
lecz nie tak miłe są całopalenia.
6. Ofiarą Bogu żalem zdjęta dusza,
serce skruszone i upokorzone;
to do litości najprędzej Go wzrusza,
te dary miłe przed nim położone.

Cytaty pasujące do Bądź mi litościw:

Rodzina, dom ojcowski jest jak naturalny Kościół, który rzadko odmawia pomocy i przygotowuje duszę do większego pocieszenia.
G. A. Borgese

Wszystko to, co będziesz mógł zacisnąć w swoich martwych dłoniach, to będzie to, co dałeś, kiedy były żywe.
Przysłowie

Kiedy zrobicie wszystko to, co możecie dla misji, zdacie sobie sprawę, że o wiele więcej otrzymaliście niż zrobiliście.
Jan XXIII

Podobne do Bądź mi litościw: