Szczęśliwy, kto sobie patrona

Szczęśliwy, kto sobie patrona - tekst:

1. Szczęśliwy, kto sobie patrona
Józefa ma za opiekuna;
niechaj się niczego nie boi,
bo Święty Józef przy nim stoi,
nie zginie.
2. Idźcie precz, marności światowe,
boście mnie zagubić gotowe;
już ja mam nad wszystko słodszego
Józefa, opiekuna swego,
przy sobie.
3. Ustąpcie, szatańskie najazdy!
Przyzna to ze mną człowiek każdy,
że choćby i piekło powstało,
całe się na mnie zbuntowało,
nie zginę.
4. Gdy mi jest Józef ulubiony
obrońcą od każdej złej strony,
on mnie z swej nie puści opieki
i zginąć nie da mi na wieki,
po zgonie.
5. Przeto cię upraszam serdecznie,
Józefie, bym mógł żyć bezpiecznie;
a w końcu lekkie miał skonanie
i grzechów swoich darowanie,
przy śmierci.
6. Gdy mi zaś przyjdzie przed Sędziego
stawić się najsprawiedliwszego
bądźże mi, Józefie, przy sądzie,
kiedy mnie sądzić Bóg zasiądzie,
patronem.

Cytaty pasujące do Szczęśliwy, kto sobie patrona:

Niektórzy nie boją się śmierci, ale boją się małych bólów w życiu.
Gandhi

Gwałt i przemoc sprawiają, że ginie bogactwo; tak dom pysznego zostanie zniszczony.
Mądrość Syracha

Boże mój, nie mogę się bać Ciebie ani mojej śmierci, ani Twojego sądu, kiedy Ty, nie potrzebując mnie, jednak stworzyłeś.
E. Poppe

Podobne do Szczęśliwy, kto sobie patrona: