Poślij nam, Panie

Poślij nam, Panie - tekst:

1. Poślij nam, Panie, twego archanioła,
stróża pokoju, Michała!
Niech przed złem broni Świętego Kościoła,
by się mnożyła Twa chwała.
2. Niechaj i Gabriel, Twoja moc i siła,
zechce nas wspomóc w potrzebie,
aby się Twoja wola wypełniła
tak tu, na ziemi, jak w niebie.
3. Niech z lekarstwami na nasze choroby
przybędzie Rafał, druh miły,
niech będzie z nami dobrej, czy złej doby,
w drodze niech doda nam siły.
4. Niech nam nie szkodzi szatan w swojej złości,
archaniołowie niech strzegą,
byśmy w ich pieczy trwając w doczesności
doszli do szczęścia wiecznego!
5. Chryste, któremu, wielką czcią przejęty
chór archaniołów się kłania,
składamy Tobie z Ojcem, z Duchem Świętym
hołdy naszego oddania. Amen.

Cytaty pasujące do Poślij nam, Panie:

W każdej rodzinie chrześcijańskiej niech Maryja będzie Matką, Nauczycielką i Królową domu. Niech wejdzie do niego z matczynym pośpiechem tak, jak weszła do domu Zachariasza.
Ks. Albedom

Bojaźń Boża i częste przyjmowanie sakramentów świętych - oto co w młodości czyni cuda.
Ks. Bosko

W tumulcie namiętności i przeciwnych wydarzeń niech nas wspiera nadzieja Jego niewyczerpanego miłosierdzia: biegnijmy ufni do sądu pokuty, gdzie On z ojcowskim niepokojem czeka nas w każdej chwili; i jakkolwiek pewni naszej niewypłacalności względem Niego, nie wątpmy w uroczyście wypowiedziane nad naszymi błędami przebaczenie.
O. Pio

Podobne do Poślij nam, Panie: