Grzechem Adama ludzie uwikłani

Grzechem Adama ludzie uwikłani - tekst:

1. Grzechem Adama ludzie uwikłani,
wygnani z raju wołali z otchłani:
„Spuśćcie, niebiosa, deszcz na ziemskie niwy
i niech z obłoków zstąpi Sprawiedliwy”.
2. Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy,
bolał i nikt go nie wspomógł w niemocy,
póki nie przyszła wiekami żądana
z judzkiej krainy Dziewica wybrana.
3. Ona pokorą i oczy skromnymi
Boga samego ściągnęła ku ziemi:
że, którego świat nie objął wielkości,
tego dziewicze zamknęły wnętrzności.
4. Nie naszą jaką zasługą ściągniony;
miłość Go sama wiodła w ziemskie strony;
wziął ciało ludzkie w nim ból, niedostatki,
zbratał się z nami, był Synem u Matki.
5. Dajmyż Mu za to dzięki, ludu wierny,
że kochając nas, był nam miłosierny,
i, wznosząc ręce ku niebu jasnemu,
śpiewajmy chwałę Bogu Najwyższemu.

Cytaty pasujące do Grzechem Adama ludzie uwikłani:

Być dobrym chrześcijaninem oznacza mieć czyste serce, widzieć Boga w każdym bliźnim, kochać się wzajemnie tak, jak kocha nas Jezus.
Matka Teresa

Crześcijanin nie tylko jest szczęśliwy, ponieważ żyje za sprawą Boga i dla Boga, ale dlatego że będzie żył i sprawi, że jego bracia będą żyli z Bogiem na zawsze.
M. Delbręl

'Ja chcę' jest najrzadziej zrealizowanym słowem, jakie istnieje na świecie, jakkolwiek jest nadużywane. Kiedy jednak człowiek posiada straszliwą tajemnicę woli, nawet jeżeli jest dzisiaj ubogi i ostatni ze wszystkich, bądźcie pewni, że pewnego dnia znajdziecie go ponad wami.
Lacordaire

Podobne do Grzechem Adama ludzie uwikłani: