Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju

Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju - tekst:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico, módl się za nami.
Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa, módl się za nami.
Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowa Boga, módl się za nami.
Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia, módl się za nami.
Matko dzieci, którym nie dane było się narodzić, módl się za nami.
Matko prześladowanych za wiarę, módl się za nami.
Matko narodów podzielonych, módl się za nami.
Matko narodów ogarniętych wojną, módl się za nami.
Matko tych, którzy boją się o swoje życie, módl się za nami.
Matko uchodźców bez dachu nad głową, módl się za nami.
Matko tych, którym brakuje wody i chleba, módl się za nami.
Matko pozbawionych pracy, módl się za nami.
Matko owładniętych chciwością, módl się za nami.
Matko zagubionych w sieci internetu, módl się za nami.
Matko cierpiących i chorych, módl się za nami.
Matko samotnych i opuszczonych, módl się za nami.
Matko pogardzanych i dyskryminowanych, módl się za nami.
Matko zagubionych i rozczarowanych, módl się za nami.
Matko zbuntowanych i rozgoryczonych, módl się za nami.
Matko wykorzystywanych i zastraszanych, módl się za nami.
Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję, módl się za nami.
Matko tych, którzy płaczą po cichu, módl się za nami.
Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu, módl się za nami.
Obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących, módl się za nami.
Wyjednująca nam łaski u Boga, módl się za nami.
Niosąca nadzieję, módl się za nami.
Ucząca wytrwałej modlitwy, módl się za nami.
Pomagająca przebaczyć, módl się za nami.
Kojąca rany niezabliźnione, módl się za nami.
Jednająca rodziny, módl się za nami.
Wygaszająca spory, módl się za nami.
Rozwiązująca węzły, módl się za nami.
Podpowiadająca słowa dobre i kojące, módl się za nami.
Pocieszająca zrozpaczonych, módl się za nami.
Zsyłająca dobre natchnienia, módl się za nami.
Dająca przykład cierpliwości i łagodności, módl się za nami.
Wskazująca drogę do domu, módl się za nami.
Szukająca dzieci zagubionych, módl się za nami.
Biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci, módl się za nami.
Uśmiechająca się do swoich dzieci, módl się za nami.
Pocieszenie dusz czyśćcowych, módl się za nami.
O oczach mądrych i rozumiejących, módl się za nami.
O sercu łagodnym, módl się za nami.
O dłoniach otwartych, módl się za nami.
Miłująca bezwarunkowo, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść na Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przyczyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju, abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju:

Melancholia jest cechą niespokojną, nieracjonalną, lękliwą i nikczemną.
M. Montaigne

Nie ma innego drzewa jak to drzewo krzyża, do rozpalenia w duszy ognia miłości!
Bi. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy

Szczęścia się nie osiąga, gorączkowo go poszukując, ono wychodzi naprzeciw, jak niespodzianka, temu, kto ma zamiar uszczęśliwić innych.
F. Sheen

Podobne do Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju: