Litania do św. Anny

Litania do św. Anny - tekst:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Anno, módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, módl się za nami.
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, módl się za nami.
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, módl się za nami.
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, módl się za nami.
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, módl się za nami.
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, módl się za nami.
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, módl się za nami.
Święta Anno, cicha i pokorna, módl się za nami.
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga, módl się za nami.
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, módl się za nami.
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, módl się za nami.
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, módl się za nami.
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, módl się za nami.
Święta Anno, obrono sierot i wdów, módl się za nami.
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, módl się za nami.
Święta Anno, ucieczko błądzących, módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, módl się za nami.
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, módl się za nami.

Prosimy Cię, święta Anno:
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas, święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, wysłuchaj nas, święta Anno.
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, wysłuchaj nas, święta Anno.
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, wysłuchaj nas, święta Anno.
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, wysłuchaj nas, święta Anno.
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, wysłuchaj nas, święta Anno.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święta Anno,
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który wybrałeś świętą Annę na Matkę Rodzicielki Twego Jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jej przykładem. służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do św. Anny:

Jeżeli dzisiaj świat jest zaludniony przez przeciętnych i apatycznych neurasteników, jest to w dużej mierze spowodowane tym, że ludzie nie potrafią już myśleć ani medytować. Wewnętrzna cisza i modlitwa czynią ludzi wielkimi.
A. Carrel

Jaka korzyść z wybijania ścian klejnotami, kiedy Chrystus jest w niebezpieczeństwie z powodu głodu ubogiego? To, co posiadasz, nie należy do ciebie, tobie zaś zostało powierzone jedynie jego zarządzanie.
Św. Girolamo

Ofiara ołtarza jest sprawowana ku czci świętych, którzy radują się w raju, dla dobra tych, którzy jeszcze żyją na tym świecie oraz dla wyzwolenia dusz wybranych w czyśćcu cierpiących.
Św. Albert

Podobne do Litania do św. Anny: