O Józefie, coś szukał gospody

O Józefie, coś szukał gospody - tekst:

1. O Józefie, coś szukał gospody,
gdzie Zbawiciel narodzić się miał.
Tyś stajenkę zgotował na gody,
gdzie miłości cud wielki się stał.
Tyś najmilszym był stróżem stajenki,
gdzie niebiański zakwitnął nam Kwiat.
Tyś był stróżem Najświętszej Panienki i Dzieciątka, co przyszło na świat.
2. Hołd ci niesiem, ozdobo Kościoła,
opiekunem kolebki tyś był,
żeś pasterzy zgromadził wokoło,
z nimi w blaskach anielskich tam żył.
Z pasterzami śpiewajmy kolędy,
aby radość dla dusz ludzkich nieść.
Z aniołami roznieśmy je wszędy,
niechaj serca pokrzepi ta wieść.

Cytaty pasujące do O Józefie, coś szukał gospody:

Pamiętajcie, dzieci, że zostaliśmy stworzeni, aby kochać i służyć naszemu Bogu Stwórcy i że na nic się zda nabycie całej wiedzy i bogactwa świata bez bojaźni Bożej. Od tej świętej bojaźni Bożej pochodzi każde nasze dobro doczesne i wieczne.
Ks. Bosko

Nigdy się nie zdarza, że natura mówi jedno, a mądrość drugie.
Juwe-nalis

Piekło drży na to słowo: Krew Boska! Zrobi wszystko, aby przeszkodzić dobru, ponieważ jest napisane: Zwyciężą oni smoka Krwią Baranka. Jezus odkupił nas swoją Krwią, czegóż mamy się lękać?
Św. Gaspare

Podobne do O Józefie, coś szukał gospody: