Psalm 122 Pomyślność dla Jeruzalem

Psalm 122 Pomyślność dla Jeruzalem - tekst:

Uradowałem się, gdy mi powiedziano:
Pójdziemy do domu Pańskiego!
Już stoją nasze nogi
w twych bramach, o Jeruzalem,
Jeruzalem, wzniesione jako miasto
gęsto i ściśle zabudowane.
Tam wstępują pokolenia,
pokolenia Pańskie,
według prawa Izraela,
aby wielbić imię Pańskie.
Tam ustawiono
trony sędziowskie,
trony domu Dawida.
Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech zażywają pokoju ci, którzy ciebie miłują!
Niech pokój będzie w twoich murach,
a bezpieczeństwo w twych pałacach!
Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół
będę mówił: Pokój w tobie!
Przez wzgląd na dom Pana, Boga naszego,
będę się modlił o dobro dla ciebie.

Cytaty pasujące do Psalm 122 Pomyślność dla Jeruzalem:

Pomiędzy rodzicami i dziećmi naszych czasów jest nowy powód do niezrozumienia: nie jest łatwo stwierdzić, które pokolenie wychowuje to drugie.
A. Brie

Pomyśl, jak trudno jest wychowywać bogate dziecko! Wyznam ci, że nigdy żadnemu dziecku nie życzyłem bogactwa! Nie ma gorszego środowiska dla młodego człowieka jak wygoda.
C. Carretto

Kto otrzymał dobrodziejstwo, powinien być wdzięczny.
Seneka

Podobne do Psalm 122 Pomyślność dla Jeruzalem: