Matko Pocieszenia

Matko Pocieszenia - tekst:

1. Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani!
Tobie my, grzesznicy, serca niesiem w dani.
I w opiekę się oddajem,
starych ojców obyczajem;
hołd Ci niesiem uwielbienia.
Święta Matko Pocieszenia,
nie opuszczaj nas!
2. Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę,
uproś nam u Syna łaskę i otuchę!
Ucz nas szukać Bożej woli
w każdej sprawie, w każdej doli
i na straży stój sumienia.
Święta Matko Pocieszenia,
nie opuszczaj nas!
3. Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia,
od powietrza, wojny, ognia i przednowia!
O, błogosław, jak kraj długi,
nasze prace, nasze pługi,
strzeż naszego domu, mienia.
Święta Matko Pocieszenia,
nie opuszczaj nas!

Cytaty pasujące do Matko Pocieszenia:

Tym, którzy pozostają w związkach małżeńskich, nie mówię ja, ale i Pan: niechaj żona nie odchodzi od męża; a jeżeli od niego odejdzie, niech nie wstępuje ponownie w związek małżeński, lecz niech pogodzi się z mężem; tak i mężczyzna niech nie odrzuca swej żony.
Św. Paweł

Zakonnica jest spełnioną, pełną, nieustającą i dobrowolną ofiarą wszystkich dni Bogu, jest ofiarą z samej siebie w ogniu Jezusowej miłości.
Bi. Giuseppe Baldo

Chwila skupienia miłości i obecności Boga bardziej pozwala zrozumieć, i zobaczyć prawdę niż wszystkie rozumowania człowieka.
Fe-nelon

Podobne do Matko Pocieszenia: