O Maryjo, przyjm w ofierze

O Maryjo, przyjm w ofierze - tekst:

1. O Maryjo, przyjm w ofierze,
co Ci dzieci znoszą szczerze;
serca swoje, myśli swoje,
i łez żalu czyste zdroje.
Wszystkie smutki i tęsknoty
nie z przymusu, lecz z ochoty.
2. Chociaż Panią nazywamy,
lecz jak Matkę Cię kochamy;
jako Pani cześć oddając,
jako Matkę Cię wzywając:
Pani świata, rządź sługami!
Matko, zlituj się nad nami!

Cytaty pasujące do O Maryjo, przyjm w ofierze:

Dopóki pokój będzie niezaspokojonym głodem, dopóki z naszej cywilizacji nie usuniemy przemocy, dopóty Chrystus się nie narodzi.
Gan-dhi

Długa choroba jest korzystna dla chrześcijanina, który umie ją wykorzystać.
Św. Proboszcz z Ars

Nierzadko są nieszczęścia w rodzinie: jest płacz. Ale oto jest wiara, która wskazuje nam, że Bóg, który pozwolił na ból, też nas podniesie.
Jan XXIII

Podobne do O Maryjo, przyjm w ofierze: