Hejnał wszyscy zaśpiewajmy

Hejnał wszyscy zaśpiewajmy - tekst:

1. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy,
cześć i chwałę Panu dajmy,
nabożnie k’Niemu wołajmy.
2. Mocny Boże z wysokości,
Ty światłem swej wszechmocności
rozpędź piekielne ciemności.
3. Jużci ona noc minęła,
co wszystek świat ucisnęła,
a początek z grzechu wzięła.
4. Na to Boży Syn jedyny,
by ciemności zniósł i winy,
w żywot zstąpił Świętej Panny.
5. Temu Bóg dał nas w opiekę,
by czartowską zniósł z nas rękę
i piekielną odjął mękę.
6. Ten łaskawie nas przyjmuje,
z wiecznych ciemności wyjmuje,
światłość zbawienną gotuje.
7. Boże, prawdziwa światłości,
Ty oświeć nasze ciemności,
wiodąc do swojej jasności.

Cytaty pasujące do Hejnał wszyscy zaśpiewajmy:

Tak, Bóg stworzył człowieka do wieczności; uczynił go na swój obraz i podobieństwo. Ale śmierć weszła na świat poprzez zawiść szatana; i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
Księga Mądrości

Aby osiągnąć zbawienie, trzeba przejść przez śmierć.
G. Borsara

Najwyższym dobrem ducha jest poznanie Boga, a najwyższą cnotą ducha jest poznanie Boga.
Spinoza

Podobne do Hejnał wszyscy zaśpiewajmy: