Psalm 121 Stróż Izraela

Psalm 121 Stróż Izraela - tekst:

Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się ani nie zgaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.
Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.
Za dnia nie porazi cię słońce,
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię chroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

Cytaty pasujące do Psalm 121 Stróż Izraela:

Nie jest wielki ten człowiek, który wiele wie, ale ten, który dużo medytuje.
L. Settembrini

Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, ponieważ to wasz obowiązek. Pierwsze przykazanie obietnicy brzmi: «Czcij ojca swego i matkę swoją, abyś był szczęśliwy i żył długo na tej ziemi».
Św. Paweł

Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ sprawia On, że Jego słońce wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i zsyła On deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Ewangelia

Podobne do Psalm 121 Stróż Izraela: