Gwiazdo śliczna, wspaniała

Gwiazdo śliczna, wspaniała - tekst:

1. Gwiazdo śliczna wspaniała,
Częstochowska (Kalwaryjska) Maryjo,
do Ciebie się uciekamy,
o Maryjo, Maryjo!
2. Słyszeliśmy wdzięczny głos,
jak Maryja woła nas:
„Pójdźcie do mnie, moje dzieci,
przyszedł czas, ach! przyszedł czas”.
3. Gdy ptaszkowie śpiewają,
Maryję wychwalają,
słowiczkowie wdzięcznym głosem,
śpiewają, ach! śpiewają.
4. I my też zgromadzeni
pokłon dajmy Maryi,
czyste serce Bożej Matce
darujmy, ach! darujmy.
5. O przedrogi klejnocie,
Maryjo, na tym świecie!
Kto Ciebie ma, ten się z Tobą
raduje, ach! raduje.
6. Jak szczęśliwy tron Boży,
Pannie Maryi służy,
cherubiny, serafiny
śpiewają, ach! śpiewają.
7. O Maryjo, Maryjo!
Tyś pomocą jedyną.
Dusza ma się w moim ciele
raduje, ach! raduje.
8. Ty się przyczyń za nami,
o Częstochowska (Kalwaryjska) Pani,
Niech się nad nami zmiłuje
Twój Synaczek kochany.
9. O Ty, Pani Anielska,
Maryjo Częstochowska (Kalwaryjska),
prosimy Cię, dopomóż nam
przyjść tam, gdzie Twój Syn mieszka.

Cytaty pasujące do Gwiazdo śliczna, wspaniała:

Jezus nigdy nie jest bez Krzyża, ale Krzyż nigdy nie jest bez Jezusa.
O. Pio

Wolność mieści się w posłuszeństwie prawu cywilnemu i politycznemu. W powietrzu natomiast jest coś przeciwnego: że wolność mieści się w nieposłuszeństwie prawom.
M. D'Azeglio

Milczenie stanowi prawdziwą konwersację pomiędzy osobami, które się kochają. Nie liczy się to, co się mówi, ale to, czego nie trzeba mówić.
A. Camus

Podobne do Gwiazdo śliczna, wspaniała: