Psalm 123 Modlitwa człowieka nieszczęśliwego

Psalm 123 Modlitwa człowieka nieszczęśliwego - tekst:

Do Ciebie wznoszę me oczy,
który mieszkasz w niebie.
Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów
i jak oczy służącej
na ręce jej pani,
tak oczy nasze ku Panu, Bogu naszemu,
dopóki się nie zmiłuje nad nami.
Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami,
bo wzgardą jesteśmy nasyceni.
Dusza nasza jest nasycona
szyderstwem zarozumialców
i wzgardą pyszałków.

Cytaty pasujące do Psalm 123 Modlitwa człowieka nieszczęśliwego:

Od młodości wprawiajcie się w cnocie, ponieważ oczekiwanie, na oddanie się Bogu w wieku dojrzałym, jest związane z wielkim niebezpieczeństwem wiecznego zatracenia.
Ks. Bosko

Zapalenie dwóch świec w Kościele może mieć sens. Ale o wiele ważniejsze jest zapalanie każdego dnia światła nadziei w naszym sercu oraz ta chrześcijańska radość w naszym spojrzeniu.
L. A. Lassus

Ponad wszystkimi opiniami i partiami, które wstrząsają i nękają społeczeństwo, i całą ludzkość, jest Ewangelia, która się wznosi. Albo w świecie zatriumfuje Ewangelia, albo powrócimy do rozlewu krwi.
Jan XXIII

Podobne do Psalm 123 Modlitwa człowieka nieszczęśliwego: