Ludu kapłański

Ludu kapłański - tekst:

Refren: Ludu kapłański, ludu królewski,
zgromadzenie święte, ludu Boży,
śpiewaj Twemu Panu!
1. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca,
uwielbiamy Cię, Mądrości przedwieczna,
żywe Słowo Boga. Ref…
2. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny,
uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Bracie,
Tyś nas przyszedł zbawić. Ref…
3. Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich,
uwielbiamy Cię, o Chryste nasz Królu
cichy i pokorny. Ref…
4. Tobie śpiewamy, jedyny Pośredniku ludzkości,
uwielbiamy Cię, o Prawdo i Życie,
Drogo nas wiodąca. Ref…
5. Tobie śpiewamy, Arcykapłanie w Nowym Przymierzu,
uwielbiamy Cię, o Boże pokoju,
przez Krew Twego Krzyża. Ref…
6. Tobie śpiewamy, ożywcze źródło, dające łaskę,
uwielbiamy Cię, bo gasisz pragnienie,
żywa Wodo, Chryste. Ref…
7. Tobie śpiewamy, o winny Szczepie przez Ojca dany,
uwielbiamy Cię, o Krzewie ożywczy,
my Twe latorośle. Ref…
8. Tobie śpiewamy, prawdziwa Manno, dająca życie,
uwielbiamy Cię, o Chlebie żyjący,
któryś zstąpił z nieba. Ref…
9. Tobie śpiewamy, Pasterzu wiodący do królestwa,
uwielbiamy Cię, bo w jedno gromadzisz
wszystkie owce Twoje. Ref…

Cytaty pasujące do Ludu kapłański:

Szatan posługuje się nami, aby nas pokonać; my jesteśmy jego bronią. On nie pokona nas, jeżeli nie oddamy się w jego ręce, ponieważ potrzebuje naszej zgody, aby doprowadzić nas do upadku.
Św. Albert

Chwalić tego, kogo się poprawia, to dodawać odwagi słabym.
Ks. Bosko

Jedna minuta czasu jest cennym skarbem, warta jest nieskończoność, warta jest tyle, co sam Bóg.
Ks. Bosko

Podobne do Ludu kapłański: