Modlitwa do św. Antoniego o zgubione i skradzione rzeczy

Modlitwa do św. Antoniego o zgubione i skradzione rzeczy - tekst:

Święty Antoni! Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc patronem rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę do Ciebie ufając, że pomożesz mi w odnalezieniu rzeczy zgubionej, której bezskutecznie szukam. Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, że Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. Jakże często się działo, że za Twoim wstawiennictwem umarli otrzymywali życie, błądzący – dobrą radę, uciśnieni – pociechę, opętani – uwolnienie, trędowaci – oczyszczenie, więźniowie – wolność, podróżujący – pewność życia, kalecy zdrowie, okradzeni – swój majątek, znajdujący się w niebezpieczeństwie – ocalenie, a wszyscy cierpiący – pomoc i pociechę. Także dzisiaj wszędzie doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu Bożego. Wyjednaj mi łaskę, abym ja także był jednym z tych, którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to co mi skradziono, a jeżeli zgadzam się to z wolą Bożą, to spraw, abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku Twojej chwale. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa do św. Antoniego o zgubione i skradzione rzeczy:

Wiadomości z wojny są zawsze poważne. Nastąpi rzeź, która będzie później wielką pokutą dla wszystkich. Ale dla wielu matek, żon i niewinnych: och, jaki ból, jaki ból!
Jan XXIII

Tylko ci, którzy źle żyją i nie przystępują wcale albo bardzo rzadko do sakramentów, mogą bać się śmierci.
Ks. Bosko

Ten, kto angażuje swoje bogactwa, myśli i słowa w popieranie dobra innych, żyje pełnią życia.
Przysłowie hinduskie

Podobne do Modlitwa do św. Antoniego o zgubione i skradzione rzeczy: