Psalm 13 Ufne wołanie

Psalm 13 Ufne wołanie - tekst:

Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał?
Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?
Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania,
a w moim sercu codzienną zgryzotę?
Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił?

Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże!
Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci,
by mój wróg nie mówił: Zwyciężyłem go,
niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję,
Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu;
niech się cieszy me serce z Twojej pomocy,
chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem.

Cytaty pasujące do Psalm 13 Ufne wołanie:

Znoszenie obrazy od tych, których się boimy, nie jest prawdziwą cierpliwością; znoszenie obrazy od tych, których się nie boimy - to prawdziwa cierpliwość.
Przysłowie chińskie

Wielką wskazówką dobroci jest wiara, że inni są dobrzy.
G. Giusti

Siła jest cnotą, która stawia czoło rzeczom niedostępnym i podtrzymuje rzeczy trudne dla umiłowania dobra; dla przyjemności jakiej doświadcza^ w dobru nie czuje bólu, przynajmniej w najwyższej części duszy.
Św. Albert

Podobne do Psalm 13 Ufne wołanie: