Psalm 100 Wezwanie, by uwielbiać

Psalm 100 Wezwanie, by uwielbiać - tekst:

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie;
służcie Panu z weselem!
Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim!
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem:
On sam nas stworzył, my Jego własnością,
jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska.
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,,
wśród hymnów w Jego przedsionki;
chwalcie Go i błogosławcie Jego imię!
Albowiem dobry jest Pan,
łaskawość Jego trwa na wieki,
a wierność Jego przez pokolenia.

Cytaty pasujące do Psalm 100 Wezwanie, by uwielbiać:

Niech Duch Święty będzie z naszymi prześladowanymi braćmi. On, który inspiruje dusze i rozlewa w sercu wierzących bohaterską siłę.
Jan Paweł II

To, co czyni wychowanie najtrudniejszym, to niezmienność; to, co czyni je skuteczniejszym, to przykład.
A. Mosso

Spotkacie ludzi bardziej wykształconych, zdolniejszych, bardziej uczonych ode mnie, ale nikt nie pokocha was tak, jak ja was pokochałem.
Ks. Bosko

Podobne do Psalm 100 Wezwanie, by uwielbiać: