Zdrowaś bądź Maryja

Zdrowaś bądź Maryja - tekst:

1. Zdrowaś bądź Maryja,
niebieska lilija,
Panu Bogu miła,
Matko litościwa:
Tyś jest nasza ucieczka,
Najświętsza Maryja.
2. Maryja wielebna,
ukaż drogę pewną
przykazania Twego
Boga Wszechmocnego,
On ci wszystka nadzieja
zbawienia naszego.
3. Łaskiś pełna Pańskiej,
czystości anielskiej,
Pannaś nad pannami,
Święta nad świętymi.
O Najświętsza Maryja,
módl się dziś za nami.
4. Pełna wszech światłości,
wielkiej pokorności,
bez grzechuś poczęła,
wielką sławę wzięła,
przez Twoje narodzenie
wziął świat pocieszenie.

Cytaty pasujące do Zdrowaś bądź Maryja:

Wszystkie nasze zdolności i nasz umysł, wszystkie nasze prace, trudy i poniżenia muszą mieć na celu jedynie chwałę Boga.
Ks. Bosko

Naród pozbawiony religii nie może być ani uporządkowany, ani silny.
M. D'Azeglio

Matką kłamstwa, a często i jego tematem jest hipokryzja; niektórzy jednak myślą, że z hipokryzji bierze się tylko zaplanowanie fałszu, i zatem jest ona sprawcą samego fałszu, który pociąga za sobą i wprowadza kłamstwo.
Św. Jan Climaco

Podobne do Zdrowaś bądź Maryja: