Z powagą przygotujcie

Z powagą przygotujcie - tekst:

1. Z powagą przygotujcie o, ludzie, serca swe
i godnie oczekujcie, Pan w nich zamieszkać chce.
Jezus Zbawiciel, nasz wódz niezwyciężony,
przez Boga przeznaczony, chce znów odwiedzić nas.
2. Dla Gościa tak wielkiego gotujcie drogę już;
prostujcie ścieżki Jego, co złe wyrzućcie z dusz.
Góry się zniżą, niech staną się równiną,
przeszkody niechaj zginą i to, co krzywe, złe.
3. Bo serce ukorzone najwyżej ceni Bóg,
a pychą przepełnione wśród strasznych zginie trwóg.
Kto z nas jest szczery i wierzy w Słowo Boże,
z radością czekać może, do niego przyjdzie Pan.

Cytaty pasujące do Z powagą przygotujcie:

Rzeczą podłą jest nie podać ręki temu, kto upadł.
Seneka

Piekło drży na to słowo: Krew Boska! Zrobi wszystko, aby przeszkodzić dobru, ponieważ jest napisane: Zwyciężą oni smoka Krwią Baranka. Jezus odkupił nas swoją Krwią, czegóż mamy się lękać?
Św. Gaspare

Kiedy dużo się mówi, zawsze powie się coś, co lepiej byłoby przemilczeć.
Konfucjusz

Podobne do Z powagą przygotujcie: