Z weselem ducha

Z weselem ducha - tekst:

1. Z weselem ducha sławimy cię, Marku,
pełni wdzięczności, że nas pouczyłeś
przez Ewangelię o życiu Jezusa,
Syna Bożego.
2. Jak twoja matka, darzyłeś miłością
Piotra Opokę, i za nim poszedłeś,
by wiernie zebrać głoszone przez niego
słowo Chrystusa.
3. Natchniony Duchem spisałeś w swej księdze
mowy i czyny wcielonej Mądrości,
przez które ludzie poznali na zawsze
drogę zbawienia.
4. Apostoł Paweł ukochał cię, Marku,
ty zaś za jego płomiennym przykładem,
cierpieniem, pracą i krwi swej ofiarą
Boga uczciłeś.
5. Niech twa przyczyna wyjedna nam łaskę,
byśmy się stali świadkami Jezusa,
a On niech raczy ukazać nam chwałę
swego oblicza.
Amen.

Cytaty pasujące do Z weselem ducha:

Bezczynność jest największym wrogiem, z którym musisz nieustannie walczyć.
Ks. Bosko

Są dwie rzeczy, które powinny naprowadzić nas na pokorę: ubóstwo naszego istnienia oraz szybko uciekające życie.
Św. Antoni

Niech nasze serca będą ubogie, nagie, puste, wolne, oderwane od tego wszystkiego, co nie jest Bogiem i Jezusem, aby były doskonale bogate i przepełnione jego miłością, niewolnikami jego miłości, przywiązane jedynie do Niego.
C. de Foucauld

Podobne do Z weselem ducha: