Psalm 83 Boże, zniwecz sprzymierzonych wrogów!

Psalm 83 Boże, zniwecz sprzymierzonych wrogów! - tekst:

O Boże, nie trwaj w milczeniu,
nie milcz i nie spoczywaj, Boże!
Bo oto burzą się Twoi wrogowie
i podnoszą głowę ci, którzy Cię nienawidzą.
Knują spisek przeciwko Twojemu ludowi,
zmawiają się przeciw tym, których strzeżesz.
«Pójdźcie – mówią – wytraćmy ich spośród narodów,
by więcej nie wspominano imienia Izraela».

Zaiste, zmawiają się jednomyślnie
i przeciw Tobie zawierają przymierze:
Namioty Edomu z Izmaelitami,
Moab i Hagryci,
Gebal, Ammon i Amalek,
kraj Filistynów i mieszkańcy Tyru.
Także Asyryjczycy połączyli się z nimi,
dla synów Lota stali się ramieniem.

Uczyń im jak Madianitom i Siserze,
jak Jabinowi nad potokiem Kiszon,
którzy polegli pod Endor,
stali się nawozem dla ziemi.
Z ich książętami postąp jak z Orebem,
jak z Zeebem, z Zebachem i z Salmunną,
z wszystkimi ich przywódcami,
którzy mówili: «Zagarnijmy
dla siebie kraj Boga».

O Boże mój, uczyń ich podobnymi do żdziebeł ostu,
do plew gnanych wichurą.
Jak ogień pożera lasy,
jak pożoga wypala góry,
tak ich ścigaj Twoją nawałnicą
i burzą Twoją spraw ich w zamieszanie!

Okryj hańbą ich oblicze
aby szukali imienia Twego, Jahwe.
Niech będą pohańbieni i zginą.
Niech poznają Ciebie i wiedzą,
że Ty masz na imię Jahwe,
że tylko sam jesteś najwyższy nad całą ziemią.

Cytaty pasujące do Psalm 83 Boże, zniwecz sprzymierzonych wrogów!:

Zamiast nienawidzić i przeklinać świat, w którym do życia powołała nas Opatrzność, starajmy się go zrozumieć, służyć mu, leczyć go i kochać.
Paweł VI

Łatwiej jest milczeć niż mało mówić.
Płutarch

Człowiek melancholijny w domu Bożym nigdy nie będzie nikim więcej jak tylko rekonwalescentem.
P. Faber

Podobne do Psalm 83 Boże, zniwecz sprzymierzonych wrogów!: