Litania dominikańska

Litania dominikańska - tekst:

Panno, usłysz nas,
Panno, wysłuchaj nas.

Ojca z niebios oblubienico uwielbiona, – zmiłuj się nad nami.
Syna Bożego Matko błogosławiona,
Ducha Świętego mocą zapłodniona,
Trójcy Świętej siedzibo niesplamiona,

Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona,
Jana Chrzciciela dzieciństwem uweselona,
Przez Patriarchów upragniona,
Przez Proroków oznajmiona,
Z Apostołami w Wieczerniku zjednoczona,
Z Męczennikami męką uświęcona,
Przez Wyznawców wysławiona,
Przez Dziewice ulubiona,
Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona,
Nad wszystkich świętych, nad wszystkie święte ozdobiona,
Święta Maryjo, przez Anioła pozdrowiona.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Manno słodkości,
Płomieniu miłości,
Gałązko wonności,
Władczyni godności,
Obrończyni naszej słabości.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Perło kosztowna,
Komnato stosowna,
Królowo cudowna,
Bramo warowna,
Aniołów radości bezmowna.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko wybrana,
Przed wiekami umiłowana,
Linio prosto narysowana,
Wieżo ku niebu zbudowana,
Przyjaciółko niezrównana.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Piersi miodna,
Aniołom podobna,
Różami zdobna,
Niebios godna,
Miłością płodna,

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Owieczko łagodna nad panny,
Córko matki swej Anny,
Gładząca czyn Ewy zachłanny,
Okrzyku nieustanny,
Słodyczy anielskiej manny.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Najśliczniejsze stworzenie,
Wyższa nad pokolenie,
Bożych praw utwierdzenie,
Cała czysta jak istnienie,
Przyjaźni połączenie.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Miłosierdzia naczynie,
Pogodo, co nie przeminie,
Wśród niewiast piękne Twe imię,
Wśród niewiast świecąca jedynie,
Proś, niech nas kara ominie.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Piersi słodka krynico,
Wysoka służebnico,
Sybillińska dziewico,
Pod krzyżem lamentnico,
Jasna miłości świeco.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko Pana i Boga,
Człowieka nadziejo droga,
Bóstwa sługo uboga,
Szatana klęsko sroga,
Aniołów Pani błoga.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Matko Boża, Maryjo, lekarstwo duszy, zdrowaś,
Skłoń ku nam uszy, Maryjo, a usłysz nasze słowa,
Tyś Królową, Maryjo, rządź nami, prowadź,

Oświecaj nas, Maryjo, lampo purpurowa,
Zapalaj nas, Maryjo, gwiazdo porankowa.

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Bądź nam łaskawa, Maryjo najlitośniejsza.
Bądź łaskawa, Maryjo najłagodniejsza.

Przez święty dzień Twojego narodzenia, – wspomagaj nas, Pani.
Przez święty dar Twojego przyzwolenia,
Przez święty ślub dziewictwa Twojego Panno, Gwiazdo morza,
Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś Syna Bożego w żywocie nosiła,
Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła,
Przez radość Twoją, kiedyś przez Mędrców z Synem odnaleziona była,
Przez święte ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory,
Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z Synem swym Błogosławionym przebywała,
Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią Go szukała,
Przez święty dzień sobotni, kiedyś wiarę zachowała.

My grzeszni Ciebie, Maryjo, prosimy, – wysłuchaj nas.
Abyś Kościół Twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwierdziła, Ciebie prosimy, – wysłuchaj nas.
Abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie.
Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości żyli jak lilie w czystości.
Aby przez wieki trwała w mocy nasza Reguła.
By przez Twe święte staranie owocne było nasze kazanie.
By podobał się Tobie nasz klasztor w każdej próbie.
Byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu miłosiernych.
Byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać.
Byś się do naszych próśb przychylała i dary Syna Twojego nam jednała.
Byśmy z Owocu żywota Twojego korzystali do dnia ostatecznego.

Córko Boga, Maryjo, – wejrzyj na nas!
Córko Joachima, Maryjo, – kochaj nas!
Córko Anny, Maryjo, – przyjmij nas!

Owieczko Boża, Tyś nadziei Brama, przenieś nas do Syna, Maryjo.
Owieczko Boża, połącz nas z Synem sama, dziewicza lilijo.
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam, wszystkim,
co czas wygnania przeżyją. Amen.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, za przyczyną błogosławionej i chwalebnej Bożej Rodzicielki Maryi wraz ze wszystkimi Świętymi, ochraniaj nasz dom i nasz Zakon od wszystkich przeciwności oraz osłaniaj łaskawie od zasadzek wrogów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania dominikańska:

Nadzieja jest najcenniejszą towarzyszką: jedyną, która po tym, jak pomagała nam żyć, przygotowuje nas również na śmierć.
N. Salvane-schi

W najtrudniejszych momentach Bóg kroczy z cierpliwymi.
Przysłowie

Miłość domaga się Nieskończonego i tylko Bóg dać to może. Nie możesz kochać w sposób pełny, jeśli nie otworzysz swojego serca na Miłość Boga.
M. Ouoist

Podobne do Litania dominikańska: