Psalm 16 Jahwe częścią mojego dziedzictwa

Psalm 16 Jahwe częścią mojego dziedzictwa - tekst:

Zachowaj mnie Boże, bo chronię się u Ciebie,
mówię Panu: Tyś jest Panem moim;
nie ma dla mnie dobra poza Tobą.

Ku świętym, którzy są na Jego ziemi,
wzbudził On we mnie miłość przedziwną!
Ci, którzy idą za obcymi [bogami],
pomnażają swe boleści.
Nie wylewam krwi w ofiarach dla nich,
imion ich nie wymawiam swoimi wargami.
Pan częścią dziedzictwa i kielicha mego:
To właśnie Ty mój los zabezpieczasz.

Sznur mierniczy wyznaczył mi dział wspaniały
i bardzo mi jest miłe to moje dziedzictwo.
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
bo nawet nocami upomina mnie serce.
Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy.
Dlatego się cieszy moje serce, dusza się raduje,
a ciało moje będzie spoczywać z ufnością,
bo nie pozostawisz mojej duszy w Szeolu
i nie dozwolisz, by wierny Tobie zaznał grobu.
Ukażesz mi ścieżkę życia,
pełnię radości u Ciebie,
rozkosze na wieki po Twojej prawicy.

Cytaty pasujące do Psalm 16 Jahwe częścią mojego dziedzictwa:

Kto ma ze sobą Boga, nie jest taki sam, kiedy jest sam.
Św. Bernard

Świat nie jest przedstawieniem, ale polem bitwy, na którym ci, którym na sercu leży sprawiedliwość, prawda i piękno muszą spełniać - żołnierze czy wodzowie, zwycięzcy czy męczennicy - swoją rolę.
G. Mazzini

Umieć mówić to dar wielu. Umieć milczeć to mądrość niewielu. Umieć słuchać to hojność nielicznych.
N. Salvaneschi

Podobne do Psalm 16 Jahwe częścią mojego dziedzictwa: