Dziś radośnie wysławiamy

Dziś radośnie wysławiamy - tekst:

1. Dziś radośnie wysławiamy,
święte sługi Chrystusowe,
które wiernie, z czystym sercem,
poszły w ślady swego Mistrza.
2. Chryste, lilio nieskalana,
wszechmogący Królu dziewic,
czysty stróżu ich miłości,
racz zachować nas od grzechu.
3. Niech Twe serce się zlituje,
boś jest pełen miłosierdzia,
obmyj z winy nasze serca,
okaż swoje przebaczenie.
4. Racz wysłuchać te modlitwy
i wyprostuj nasze drogi,
byśmy mogli się weselić
Twoją dla nas łaskawością.
5. Jezu, Synu czystej Matki,
Tobie, Ojcu i Duchowi
chwała, cześć i uwielbienie
teraz, zawsze i na wieki.

Cytaty pasujące do Dziś radośnie wysławiamy:

Niektóre dusze znajdują tak wiele przyjemności w tym, co robią, że dopuszczają się swego rodzaju bałwochwalstwa, tworząc sobie tylu bożków, ile ich działań.
Św. Franciszek Salezy

Nie odrzucaj błagania ubogiego, nie odwracaj wzroku od potrzebującego.
Mądrość Syracha

Zawsze, dla naszego zbawienia, Bóg czyni albo pozwala na wszystko to, co się dzieje: wszystko musi przyczyniać się do naszego uświęcenia.
C. de Foucauld

Podobne do Dziś radośnie wysławiamy: