Psalm 65 Dziękczynienie za urodzaje

Psalm 65 Dziękczynienie za urodzaje - tekst:

Ciebie należy wielbić,
Boże, na Syjonie.
Tobie śluby dopełnić,
co próśb wysłuchujesz.
Do Ciebie przychodzi wszelki śmiertelnik
wyznając nieprawości.
Przygniatają nas nasze przewiny:
Ty je odpuszczasz.
Szczęśliwy, kogo wybierasz i przygarniasz:
mieszka on w Twoich pałacach.
Niech nas nasycą dobra Twego domu,
świętość Twojego przybytku.

Twoja sprawiedliwość odpowiada nam cudami,
Boże, nasz Zbawco,
nadziejo wszystkich krańców ziemi
i mórz dalekich,
który swą mocą utwierdzasz góry,
jesteś opasany potęgą,
który uśmierzasz burzliwy szum morza,
huk jego fal, zgiełk narodów:
lękają się mieszkańcy krańców ziemi.
Z powodu Twoich cudów
podwoje Zachodu i Wschodu są pełne radości.
Nawiedziłeś ziemię i nawodniłeś,
ubogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wodą jest wezbrany,
zboże im przygotowałeś,
bo tak przygotowałeś ziemię:

bruzdy jej nawodnileś, wyrównałeś jej skiby,
deszczami ją spulchniłeś i pobłogosławiłeś jej płodom.
Rok uwieńczyłeś swymi dobrami
i Twoje ślady opływają tłustością.
Stepowe pastwiska są pełne rosy,
a wzgórza przepasują się weselem.
Łąki się stroją trzodami,
doliny okrywają się zbożem,
wznoszą okrzyki radości, a nawet śpiewają;

Cytaty pasujące do Psalm 65 Dziękczynienie za urodzaje:

Radość ma swoją siedzibę w głębi duszy, można ją mieć nawet w ciemnym więzieniu jak i we wspaniałym pałacu.
Św. Teresa z Lisieux

Wielkim błędem wychowawców jest pragnienie, aby młodym podobało się to, co podoba się starości albo dojrzałości i aby życie młodzieńcze niczym nie różniło się od życia dojrzałego, zduszenie różnicy gustów i pragnień oraz pragnienie, aby pouczanie, polecenia i siła konieczności zastąpiły doświadczenie.
G. Leopardi

Nasza chwała polega na świadectwu sumienia, które zapewnia nas, jak zachowaliśmy się w życiu przez łaskę Boga z tą prostotą serca i szczerością, którą ma ten, który żyje pod okiem Boga i nigdy nie postępuje według ludzkiej wiedzy.
Św. Paweł

Podobne do Psalm 65 Dziękczynienie za urodzaje: