O Jacku święty

O Jacku święty - tekst:

1. O Jacku święty, z pałacu Boskiego,
odziany chwałą domu niebieskiego,
oświeć promieniem twej świątobliwości,
serca ciemności.
2. Wzór Dominika przykładny świętego
i chęć gorąca zbawienia ludzkiego,
ciebie zrodziły zakonowi cnemu
kaznodziejskiemu.
3. Jasnąś był świecą życiu pobożnemu,
szerokąś sławą plemieniu polskiemu,
któremuś ty jest patronem uznany,
Jacku wybrany.
4. O Jacku święty! Z twojej szczęśliwości
podaj lekarstwo naszej ułomności,
dźwigaj w trudnościach swe niegodne syny,
odproś nam winy.
5. I dopomóż nam zasługami swymi,
byśmy przebywać mogli wiecznie z tymi,
którym dał niebo Pan Jezus łaskawy
za dobre sprawy.

Cytaty pasujące do O Jacku święty:

Cierpliwość jest nąjkonieczniejszą zaletą, aby dobrze żyć. Jeżeli brakuje cierpliwości, wchodzą gniew, zmieszanie, wściekłość i zgorzknienie.
Jan XXIII

Gwiazdy są ozdobą niebieskiego firmamentu, zakonnicy ozdobą firmamentu Kościoła; gwiazdy swoim nieustannym ruchem chwalą Stwórcę, zakonnicy chwalą Go swoimi świętymi dziełami; gwiazdy tkwią nieruchomo na niebie, zakonnicy w swoich klasztorach; gwiazdy rozjaśniają niebo, zakonnicy Kościół.
Św. Albert

Dobro rodziny i społeczeństwa zależy od chrześcijańskiego wychowania młodzieży.
Ks. Bosko

Podobne do O Jacku święty: