Już dzień zabłysnął

Już dzień zabłysnął - tekst:

1. Już dzień zabłysnął chwały Władysława:
niech lud się cieszy tak możnym patronem
i wielbi pieśnią, która z serca płynie,
Chrystusa, Króla wszechświata.
2. Szczęśliwy człowiek, który krzyż miłując,
pogardził złudą doczesnych rozkoszy
i z własnej woli cierpiał jak męczennik,
choć nikt mu ran nie zadawał.
3. Płomienny herold rad ewangelicznych
kształtował uczniów przykładem swej cnoty,
porywał dusze słowem gorejącym
i życiem pełnym świętości.
4. Na jego prośbę, Boże Stworzycielu,
uwolnij grzesznych od ciężaru winy,
by cię sławili hymnem dziękczynienia
przez wszystkie wieki bez końca.
Amen.

Cytaty pasujące do Już dzień zabłysnął:

Radość wolności jest takim darem, który się gubi, jeśli się tylko źle go używa.
G. Borsara

Kiedy zrobicie wszystko to, co możecie dla misji, zdacie sobie sprawę, że o wiele więcej otrzymaliście niż zrobiliście.
Jan XXIII

W każdej pokusie i trosce uniżamy naszą duszę pod ręką Boga, ponieważ On wybawi i wyniesie do chwały prawdziwie pokornych.
Kempis

Podobne do Już dzień zabłysnął: