Psalm 118 Liturgia na Święto Namiotów

Psalm 118 Liturgia na Święto Namiotów - tekst:

Alleluja.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo łaska Jego trwa na wieki.
Niech mówi dom Izraela:
Łaska Jego na wieki.
Niech mówi dom Aarona:
Łaska Jego na wieki.
Niech mówią bojący się Pana:
Łaska Jego na wieki.

Zawołałem z ucisku do Pana,
Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność.
Pan jest ze mną, nie lękam się:
cóż mi może zrobić człowiek?
Pan ze mną, mój wspomożyciel,
Ja zaś będę mógł patrzeć z góry na mych wrogów.

Lepiej się uciec do Pana,
niż pokładać ufność w człowieku.
Lepiej się uciec do Pana,
niżeli zaufać ksiżętom.

Osaczyły mnie wszystkie narody,
lecz starłem je w imię Pańskie.
lecz starłem je w imię Pańskie>.
Osaczyły mnie w krąg jak pszczoły,
paliły jak ogień ciernie:
lecz starłem je w imię Pańskie.

Popchnięto mnie, popchnięto, bym upadł,
lecz Pan mi dopomógł.
Pan, moja moc i pieśń,
stał się moim Zbawcą.
Okrzyki radości i wybawienia
w namiotach ludzi sprawiedliwych:
Prawica Pańska moc okazuje,
prawica Pańska wysoko wzniesiona,
prawica Pańska moc okazuje.
Nie umrę, lecz będę żył
i głosił dzieła Pańskie.
Ciężko mnie Pan ukarał,
lecz na śmierć mnie nie wydał.

Otwórzcie bramy sprawiedliwości:
chcę wejść i złożyć dzięki Panu.
Oto jest brama Pana,
przez nią wejdą sprawiedliwi.
Dziękować Ci będę, że mnie wysłuchałeś
i stałeś się moim zbawieniem.

Kamień odrzucony przez budujących
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana:
cudem jest w oczach naszych.
Oto dzień, który Pan uczynił:
radujmy się zeń i weselmy!

O Panie, wybaw!
O Panie, daj pomyślność!

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie!
Błogosławimy wam z domu Pańskiego.
Pan jest moim Bogiem:
niech nas oświeci!
Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach,
aż do rogów ołtarza.

Jesteś moim Bogiem, chcę Ci dziękować:
Boże mój, chcę Ciebie wywyższać.
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry;
bo łaska Jego na wieki.

Cytaty pasujące do Psalm 118 Liturgia na Święto Namiotów:

Bóg od każdego oczekuje czegoś innego, łatwego lub trudnego, jasnego lub ciemnego, ale czegoś, co może zrobić tylko i wyłącznie ten człowiek, i do czego każdy został stworzony.
E. Waugh

Jezus Chrystus jest dopełnieniem każdej rzeczy i centrum, do którego każda rzecz dąży. Kto go zna, zna racje wszystkich rzeczy.
Pascal

Ze szczęściem trzeba postępować tak jak ze zdrowiem: cieszyć się nim dopóki jest, mieć cierpliwość, kiedy go brak i nie uciekać się do skrajnych środków bez koniecznej potrzeby.
La Rochefoucauld

Podobne do Psalm 118 Liturgia na Święto Namiotów: