Litania do bł. Karoliny Kózkówny

Litania do bł. Karoliny Kózkówny - tekst:

Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo – módl się za nami.

Błogosławiona Karolino, módl się za nami.
Męczennico w obronie czystości, módl się za nami.
Apostołko Krzyża Chrystusowego, módl się za nami.
Czcicielko Różańca świętego, módl się za nami.
Świadku Ewangelii, módl się za nami.
Wzorze żywej wiary, módl się za nami.
Kwiecie polskiej ziemi, módl się za nami.
Troskliwa opiekunko świątyni, módl się za nami.
Nauczycielko prawdziwej pobożności, módl się za nami.
Niestrudzona w posłudze bliźnim, módl się za nami.
Przykładzie poszanowania rodziców, módl się za nami.
Gorliwa nauczycielko dzieci, módl się za nami.
Strażniczko kościoła domowego, módl się za nami.
Przykładzie pracowitości, módl się za nami.
Przykładzie uczciwości, módl się za nami.
Apostole dobroci, módl się za nami.
Wrażliwa pocieszycielko skrzywdzonych, módl się za nami.
Światło dla zagubionych, módl się za nami.
Wzorze szczerej przyjaźni, módl się za nami.
Patronko ciężkiej pracy rolników, módl się za nami.
Patronko młodzieży, módl się za nami.
Przewodniczko w drodze do świętości, módl się za nami.

Przez zasługi Błogosławionej Karoliny, prosimy Cię Panie.
O wytrwanie w wierze, prosimy Cię Panie.
O posłuszeństwo słowu Bożemu, prosimy Cię Panie.
O mądrość w podejmowaniu życiowych decyzji, prosimy Cię Panie.
O właściwe wykorzystanie darowanych nam talentów, prosimy Cię Panie.
O umiejętność dostrzegania dobra, prosimy Cię Panie.
O pokrzepienie w trudnych chwilach życia, prosimy Cię Panie.
O pocieszenie w smutkach i udrękach, prosimy Cię Panie.
O siłę ducha w chwilach zwątpień, prosimy Cię Panie.
O męstwo w znoszeniu cierpienia, prosimy Cię Panie.
O wrażliwość sumienia, prosimy Cię Panie.
O wierność Bogu, bliźnim i sobie, prosimy Cię Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módlmy się. Wszechmogący, miłosierny Boże. Ty w bł. Karolinie dziewicy i męczennicy zostawiłeś nam świetlany przykład umiłowania modlitwy, czystości i pracy, spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się wieczną nagrodą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do bł. Karoliny Kózkówny:

Nie ma innego drzewa jak to drzewo krzyża, do rozpalenia w duszy ognia miłości!
Bi. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy

Poznanie Boga bez poznania naszego ubóstwa budzi pychę. Poznanie naszego ubóstwa bez poznania ubóstwa Jezusa Chrystusa budzi rozpacz. Ale poznanie Jezusa Chrystusa uwalnia nas od pychy i rozpaczy, ponieważ w Nim znajdujemy Boga, nasze ubóstwo i jedyną drogę, aby mu zaradzić.
Pascal

Wszyscy gorąco pragną mieć po swojej stronie prawdę. Niewielu jednak pragnie być po stronie prawdy.
A. Whately

Podobne do Litania do bł. Karoliny Kózkówny: