Litania do św. Mikołaja

Litania do św. Mikołaja - tekst:

Kyrie eleison, Chryste eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami,
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami,
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Mikołaju, Cudotwórco, módl się za nami.
Święty Mikołaju, wspomożycielu ubogich, módl się za nami.
Święty Mikołaju, obrońco dziewic, módl się za nami.
Święty Mikołaju, opiekunie żeglujących, módl się za nami.
Święty Mikołaju, wskrzesicielu umarłych, módl się za nami.
Święty Mikołaju, odnowicielu świątyń bożych, módl się za nami.
Święty Mikołaju, pocieszycielu strapionych, módl się za nami.
Święty Mikołaju, ucieczko chorych, módl się za nami.
Święty Mikołaju, biskupie cudownie wybrany, módl się za nami.
Święty Mikołaju, dobry pasterzu wiernych, módl się za nami.
Święty Mikołaju, pogromco złych duchów, módl się za nami.
Święty Mikołaju, słowa Bożego głosicielu, módl się za nami.
Święty Mikołaju, walczący ze zbrodniami, módl się za nami.
Święty Mikołaju, zdrowie niemocnych, módl się za nami.
Święty Mikołaju, podporo więźniów, módl się za nami.
Święty Mikołaju, strzegący tajemnic, módl się za nami.
Święty Mikołaju, szczodry jałmużniku, módl się za nami.
Święty Mikołaju, miłujący ubóstwo, módl się za nami.
Święty Mikołaju, podporo wstrzemięźliwości, módl się za nami.
Święty Mikołaju, opiekunie sierot, módl się za nami.
Święty Mikołaju, opiekunie rodzin, módl się za nami.
Święty Mikołaju, naśladowco Cnót Chrystusowych, módl się za nami.
Święty Mikołaju, pośredniku nasz u Pana, módl się za nami.
Święty Mikołaju, ratunku konających, módl się za nami.
Święty Mikołaju, wybawicielu dusz czyśćcowych, módl się za nami.
Święty Mikołaju, ucieczko w każdej potrzebie, módl się za nami.
Święty Mikołaju, ojcze nasz najlepszy, módl się za nami.
Święty Mikołaju, patronie naszego kościoła, módl się za nami.
Święty Mikołaju, opiekunie naszej parafii, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami święty Mikołaju.
W: Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako patrona i opiekuna; racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do św. Mikołaja:

Mówcie o sobie mało; mówienie o sobie jest niezwykle trudne: to jak chodzenie po linie.
Św. Franciszek Saiezy

Bóle ludzkie są trudne, ale radości są niemożliwe do opisania.
Balbo

Wytłumacz sobie, pociesz swoje serce, i oddal długotrwały smutek od siebie.
Mądrość Syracha

Podobne do Litania do św. Mikołaja: