Litania do Anioła Stróża

Litania do Anioła Stróża - tekst:

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Anielska, módl się za nami.
Święty Aniele, stróżu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, przewodniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, doradco mój, módl się za nami.
Święty Aniele, opiekunie mój, módl się za nami
Święty Aniele, miłośniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, duchowy bracie mój, módl się za nami.
Święty Aniele, nauczycielu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, pasterzu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, pomocniku mój, módl się za nami.
Święty Aniele, pocieszycielu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, patronie mój, módl się za nami.
Święty Aniele, obrońco mój, módl się za nami.
Święty Anie1e, wodzu mój, módl się za nami.
Święty Aniele, zachowawco mój, módl się za nami.
Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, módl się za nami.
Święty Aniele, oświecicielu mój, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.

Aniołom swoim Bóg rozkazał o tobie.
Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Boże, który w niewymownej dobroci Swojej świętych Aniołów dla naszej obrony posłać raczysz, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem cieszyli się wiecznie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do Anioła Stróża:

Aby czynić dobro, wystarczy mieć odrobinę odwagi, być gotowym na przyjęcie jakiegokolwiek upokorzenia, nie upokarzać nikogo, być zawsze kochanym.
Ks. Bosko

Bezczynność jest największym wrogiem, z którym musisz nieustannie walczyć.
Ks. Bosko

Społeczeństwo jest jak powszechna kasa oszczędności. Im więcej wkładamy w nie pracy i pieniędzy, tym stajemy się bogatsi, czyniąc innych bogatymi.
Mantegazza

Podobne do Litania do Anioła Stróża: