Litania do św. Michała Archanioła

Litania do św. Michała Archanioła - tekst:

Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Św. Michale, przepojony mądrości Bożą, módl się za nami.
Św. Michale, doskonały adoratorze Słowa Wcielonego, módl się za nami.
Św. Michale, ukoronowany szacunkiem i chwałą, módl się za nami.
Św. Michale, najpotężniejszy książę w zastępach Pana, módl się za nami.
Św. Michale, chorąży Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Św. Michale, strażniku raju, módl się za nami.
Św. Michale, przewodniku i pocieszycielu ludu Izraela, módl się za nami.
Św. Michale, twierdzo Kościoła wojującego, módl się za nami.
Św. Michale, chlubo i radości Kościoła triumfującego, módl się za nami.
Św. Michale, szańcu prawowiernych, módl się za nami.
Św. Michale, siło tych, którzy walczą pod sztandarem Krzyża, módl się za nami.
Św. Michale, światłości i otucho dusz w godzinie śmierci, módl się za nami.
Św. Michale, najpewniejszy wspomożycielu, módl się za nami.
Św. Michale, nasz wspomożycielu we wszelkich przeciwnościach. módl się za nami.
Św. Michale, heroldzie wyroku wiecznego, módl się za nami.
Św. Michale, pocieszycielu dusz pozostających wśród ogni czyśćcowych, módl się za nami.
Św. Michale, któremu Pan powierzył odprowadzanie dusz po śmierci, módl się za nami.
Św. Michale, nasz książę, módl się za nami.
Św. Michale, nasz obrońco, módl się za nami.
Św. Michale, Święty Boży.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Święty Michale Archaniele broń nas w tej duchowej walce.
W: Abyśmy stali się godnymi uproszonych łask.

Módlmy się. Panie Jezu, uświęć nas nieustającym Błogosławieństwem i obdarz, przez wstawiennictwo Św. Michała, tą mądrością, która nauczy nas szukać skarbów w niebie i zamieniać dobra doczesne na wieczne; który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do św. Michała Archanioła:

Och, moje zmartwienia nie mogą wyjść poza ten dzień. O jutrze pomyśli Opatrzność.
Jan XXIII

Pomiędzy przeszłością, gdzie są twoje wspomnienia, a przyszłością, gdzie są wszystkie twoje nadzieje, jest teraźniejszość, gdzie są twoje obowiązki.
Anonim

Odwaga niegodziwców składa się wyłącznie ze strachu innych. Bądźcie odważni, a zobaczycie jak opadną im skrzydła.
Ks. Bosko

Podobne do Litania do św. Michała Archanioła: