Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy - tekst:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Matko Boska, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Matko Miłosierdzia, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Tronie Łaski Bożej, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Pośredniczko naszego zbawienia, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Arko wiecznego pokoju, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Wsparcie w naszych nieszczęściach, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Podporo Kościoła, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Siło naszej wiary, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Potęgo niezwyciężona dla piekła, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Twierdzo uzbrojona dla naszej obrony, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Przewodniczko chrześcijan, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Miłośniczko serc czystych, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Kotwico naszej nadziei, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Ucieczko uciśnionych, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Pocieszycielko utrapionych, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Obrończyni grzeszników, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Porcie rozbitków, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Nadziejo zrozpaczonych, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Opiekunko rodzin, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Strażniczko młodzieży, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Podporo wdów, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Matko sierot, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Zbawienie umierających, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Pani naszych losów, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Bramo do przybytków niebieskich, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.
Królowo nieba i ziemi, udziel nam Twojej nieustającej pomocy.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: O Maryjo, udziel nam Twej nieustającej pomocy.
W: I uczyń nas godnymi zbawiennych jej skutków.

Módlmy się. Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieustającą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią. Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijańskiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierających, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Cytaty pasujące do Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy:

Aby zatriumfowało zło, wystarczy, aby dobrzy nic nie robili.
E. Burkę

Chrześcijanin jest człowiekiem, któremu Chrystus powierzył wszystkich ludzi.
Perreyve

Nie ten, kto mi mówi: Panie! Panie! Wejdzie do Królestwa Niebieskiego, ale ten, kto wypełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
Ewangelia

Podobne do Litania do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy: