Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Jezusa

Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Jezusa - tekst:

O Umiłowany Jezu, łagodny Baranku Boży, ja, nędzny grzesznik, pozdrawiam i czczę Najświętszą Ranę na Twoim ramieniu, na której dźwigałeś Swój ciężki krzyż, który tak rozdarł Twoje ciało i odsłonił Twoje kości, że zadał Ci cierpienie większe niż jakakolwiek inna rana Twojego Najświętszego Ciała. Uwielbiam Cię, o Jezu Boleściwy, chwalę Cię i wywyższam.

Dziękuję Ci za Twoją najświętszą i bolesną Ranę, błagając Cię przez niezmierny ból, którego doświadczyłeś i przez miażdżący ciężar Twojego krzyża, abyś ulitował się nade mną, grzesznikiem, wybaczył mi wszystkie moje ciężkie i powszednie grzechy i prowadził mnie do nieba drogą Twojego krzyża. Amen.

Cytaty pasujące do Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Jezusa:

Być świętymi nie oznacza nigdy nie popaść w grzech, ale móc powiedzieć: Tak, Panie, upadłem milion razy, ale z pomocą twojej łaski podniosłem się milion i jeden raz więcej.
Helder Camara

Największa pokuta polega na akceptowaniu wszystkich trudności, które napotykamy, głównie w zwykłych, codziennych i nudnych pracach, jako wyraz woli Bożej oraz znoszenie ich bez narzekania.
E. Poppe

Usiądź na brzegu jutrzenki - dla ciebie podniesie się słońce. Usiądź na brzegu nocy - dla ciebie zajaśnieją gwiazdy. Usiądź na brzegu strumienia - dla ciebie zaśpiewa słowik. Usiądź na brzegu milczenia -przemówi do ciebie Bóg.
Vahira

Podobne do Modlitwa do Najświętszej Rany Ramienia Jezusa: