Gdy pasterze już odeszli

Gdy pasterze już odeszli - tekst:

1. Gdy pasterze już odeszli do swych trzód na pola,
kiedy mędrcy powrócili po uczczeniu Króla,
Herod kazał zabić dzieci, giną niemowlęta,
uciec musi Józef, Dziecię i Maryja Święta.
2. W Nazarecie Jezus wzrastał w łasce i mądrości,
w posłuszeństwie swym Rodzicom, w szczęściu i miłości.
Sprawy Ojca nosił w sercu, pełnił Jego wolę,
tam przeżywał ludzką radość i ludzką niedolę.
3. Gdy się skończył czas ukrycia, odszedł z domu swego,
serce Matki idzie za Nim i bije dla Niego.
Nad Jordanem tłum grzeszników Jana o chrzest prosi,
Jezus wchodzi razem z nimi, dar łaski przynosi.
4. Gdy Pan przyjął chrzest od Jana, niebo się otwiera
i do wszystkich zgromadzonych głos Ojca dociera:
„To jest Syn mój ukochany, Jemu posłuch dajcie,
idźcie drogą, którą wskaże, w pełni Mu ufajcie”.
5. Duch namaszcza i posyła Syna Człowieczego,
by z niewoli wyprowadził człowieka grzesznego
i obdarzył pełnią życia z Bogiem oraz braćmi,
aby szczęścia zjednoczenia żaden grzech nie zaćmił.
6. Więc sławimy Boga w Trójcy, który się objawia
i przez dzieło odkupienia świat cały odnawia.
Pieśń śpiewają dziś zbawieni: „Bóg jest niepojęty.
Jemu chwała, uwielbienie, On po trzykroć Święty”.

Cytaty pasujące do Gdy pasterze już odeszli:

Każda kobieta ma przed sobą wielkie zadanie: jest zobowiązana do uchronienia przed wyjałowieniem w kontakcie z ciężką rzeczywistością pracy bogactwa jej wnętrza, do pielęgnowania tych wartości ducha, które są jedyną obroną jej szlachetności i do siły, aby utrzymać się na wysokości swojej misji.
Jan XXIII

Nadzieja jest kredytem udzielonym Bogu oprócz tego, co człowiek może zobaczyć i zrozumieć.
Ks. Mazzolari

Wy zatem, bracia, zostaliście wezwani do wolności; ale nie powinniście posługiwać się wolnością jak bronią, aby zadowolić swoje namiętności - powinniście służyć jedni drugim z miłości.
Św. Paweł

Podobne do Gdy pasterze już odeszli: