Duszo moja

Duszo moja - tekst:

1. Duszo moja, niech pieśń twoja
głosi Józefowi cześć.
On wybrany, niezrównany,
więc mu hołdy trzeba nieść.
Refren: Z nami chwałę niebo całe,
niech u Bożych złoży nóg,
że bez miary swoje dary
na Józefa rozlał Bóg.
2. On w świętości i czystości
po Maryi pierwszym był,
przy Panience on w stajence
pierwszy Boże Dziecię czcił. Ref…
3. Na swym łonie jak na tronie
Króla niebios Józef niósł;
w Nazarecie Boskie Dziecię,
słodki Jezus przy nim rósł. Ref…
4. Z jego ręki, wznosząc dzięki,
nasz Zbawiciel pokarm brał
i piastuna, opiekuna,
Bóg Wcielony Ojcem zwał. Ref…
5. Cóż dziwnego, że od niego
taki chwały bije blask,
że na tronie, tam w Syjonie,
on szafarzem Bożych łask. Ref…
6. O, wzywajmy i błagajmy,
by opieką świecił nam,
by z ziemskiego życia tego
do niebieskich powiódł bram. Ref…

Cytaty pasujące do Duszo moja:

Rozgwieżdżone niebo jest jak otwarta księga, który mówi ateiście: «Analfabeto!».
D. Giuliotti

Pokora jest okiem duszy, które objawia człowiekowi jego kondycję i stan, w którym się aktualnie znajduje.
Św. Albert

Słuszne jest powiedzenie Savio i Apostoła: niechaj kobiety nie interesują się niczym więcej ponad to, co jest im potrzebne.
Św. Franciszek Salezy

Podobne do Duszo moja: