Zwiastun wschodzącego Słońca

Zwiastun wschodzącego Słońca - tekst:

1. Zwiastun wschodzącego Słońca,
Eliasz mocą pałający;
nikt, kto z niewiast się narodził
z Janem się porównać godzien.
Refren: Tyś głos, co woła w puszczy:
„Przygotujcie drogę Panu”.
2. Przyjacielu Oblubieńca,
gdy Baranek chrztem obmyty,
twoja misja doszła końca,
twoja radość doszła szczytu. Ref…
3. On ma wzrastać, a ty znikać,
On iść w chwale, ty w niskości;
dusz pokornych przewodniku,
wodzu mężnych ku świętości. Ref…
4. Spraw, by Kościół nieulękły
głosił prawdę z Ducha tchnieniem;
wołał, by kajdany pękły,
wieścił grzechów odpuszczenie. Ref…

Cytaty pasujące do Zwiastun wschodzącego Słońca:

Kiedy słowo Boże przenika łaską pobożności duszę, natychmiast roztapia się lód serca, płyną ciepłe święte uczucia, Duch Święty spuszcza na was obfitość słodkiego pocieszenia, a dusza wylewa swoją radość łzami oczu.
Św. Albert

Chrystus jest światłością świata. Kto na niego patrzy, widzi jak rozjaśniają się ścieżki życia.
Paweł VI

Na pieniądze trzeba patrzeć z góry do dołu, nigdy nie tracąc ich z oczu.
R. Gervaso

Podobne do Zwiastun wschodzącego Słońca: